Kontakt

Viadon, s.r.o.

Sad SNP 8
010 01 Žilina
info@viadon.skFakturacné údaje

Fakturacná adresa: Sad SNP 8, 010 01 Žilina
ICO: 44776098
DIC: 2022830194
Spol. zapísaná v: OS Žilina v odd. Sro, vl. c. 51368/L
Císlo úctu: 2605634953 / 0200
IBAN: SK94 0200 0000 0026 0563 4953Tomáš Blažek

+421 904 598 098
t.blazek@viadon.sk